Zaloguj      
  
Formularz
DANE DO PROJEKTU PRZECIĄGARKI WAGONÓW:
Inwestor:
Adres:
DANE TECHNICZNE:
Maksymalny ciężar przetaczanego składu:
Położenie toru w profilu (pochylenie):
Położenie toru w planie (łuki):
Rodzaj nawierzchni kolejowej:Skrajnia:
Odległość (słupów, ramp, itd.) na poziomie podkładów:
Przejazdy kolejowe (konstrukcja, długość):
Urządzenia obce w torze:
Przeszkody w torze i na trasie prowadnicy
(w odległości 2,50m od osi toru z każdej strony
na poziomie - 400mm od powierzchni bocznej szyny):
Skrajnia:
Przeznaczenie toru:
Częstotliwość jazd:
Charakterystyka punktu przeładunkowego (tor przelotowy,
zakończony kozłem oporowym):
Prosimy dołączyć zeskanowane w oddzielnych plikach graficznych i spakowane (zip) szkice:
1. Położenie toru w planie wraz z zazanczeniem obiektów sąsiednich.
2. Położenie toru w profilu (pochylenie).
3. Przekroje poprzeczne charakterystyczne.
 
  Dołącz plik:
 
 
Copyright 2012 by Zelnet