Zaloguj      
  
Urządzenia przetokowe wagonów

Urządzenia przetokowe wagonów są urządzeniami specjalistycznymi i służą do przetaczania, pozycjonowania wagonów lub formowania składu wagonów, głównie w punktach przeładunkowo - załadowczych.
W skład urządzenia przetokowego wchodzą:

 •     przyciągarka z płynną regulacją prędkości wraz z ogranicznikiem obciążenia,
 •     lina napędowa,
 •     rolki podporowe,
 •     zespoły krążków,
 •     wózek przetokowy (z wyjątkiem przetaczania wagonów za hak holowniczy),
 •     układy zasilania i sterowania wraz z sygnalizacją ostrzegawczą (świetlno-dźwiękową) itp.,


    Parametry i dane techniczne urządzeń przetokowych są dostosowane do indywidualnych potrzeb, wymagań i uwarunkowań użytkownika.
Urządzenia przetokowe firmy "TRANSKOL" odpowiadają wymaganiom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i posiadają oznaczenie CE.
Konstrukcja urządzeń przetokowych odpowiada standardom europejskim.

Urządzenia przetokowe wagonów są urządzeniami specjalistycznymi i służą do przetaczania, pozycjonowania wagonów lub formowania składu wagonów, głównie w punktach przeładunkowo - załadowczych.
W skład urządzenia przetokowego wchodzą:

 •     przyciągarka z płynną regulacją prędkości wraz z ogranicznikiem obciążenia,
 •     lina napędowa,
 •     rolki podporowe,
 •     zespoły krążków,
 •     wózek przetokowy (z wyjątkiem przetaczania wagonów za hak holowniczy),
 •     układy zasilania i sterowania wraz z sygnalizacją ostrzegawczą (świetlno-dźwiękową) itp.,


    Parametry i dane techniczne urządzeń przetokowych są dostosowane do indywidualnych potrzeb, wymagań i uwarunkowań użytkownika.
Urządzenia przetokowe firmy "TRANSKOL" odpowiadają wymaganiom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i posiadają oznaczenie CE.
Konstrukcja urządzeń przetokowych odpowiada standardom europejskim.

 
Aminacja

 

 

 
Copyright 2012 by Zelnet