Zaloguj      
  
Informacje o firmie

 Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe Kolejnictwa TRANSKOL Spółka z o.o. powstało w 1994 r.
Przedsiębiorstwo posiada kadrę techniczną z wieloletnim stażem zawodowym wywodzącą się z byłego
Centralnego Biura Konstrukcyjnego zmieniającego nazwę i przynależność od lat 1960 do lat 90 - tych.
O poziomie technicznym rozwiązań konstrukcyjnych świadczą liczne patenty, wzory użytkowe oraz nagrody państwowe uzyskane przez zatrudnionych Pracowników:

 •     złoty medal NOT za osiągnięcia w dziedzinie
 •     Techniki w 1982 r.
 •     nagroda I stopnia przyznana przez Ministra
 •     Komunikacji w 1984r.
 •     złoty medal otrzymany na targach " Bruksela
 •     Eureka 92 "

Przedsiębiorstwo w trosce o środowisko naturalne posiada Program Gospodarki Odpadami wydany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


 Przedsiębiorstwo " TRANSKOL " zajmuje się:

 •     projektowaniem,
 •     dostawą,
 •     montażem,
 •     uruchomieniem urządzeń i oprzyrządowań specjalistycznych,
 •     plotowaniem dokumentacji format A4 do A0
 •     wykonywanie usługi pomiaru siły w linie (siły uciągu) w zakresie 0 ÷ 100 kN
 •     oraz innymi usługami według indywidualnych potrzeb Zamawiającego

 

 Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe Kolejnictwa TRANSKOL Spółka z o.o. powstało w 1994 r.
Przedsiębiorstwo posiada kadrę techniczną z wieloletnim stażem zawodowym wywodzącą się z byłego
Centralnego Biura Konstrukcyjnego zmieniającego nazwę i przynależność od lat 1960 do lat 90 - tych.
O poziomie technicznym rozwiązań konstrukcyjnych świadczą liczne patenty, wzory użytkowe oraz nagrody państwowe uzyskane przez zatrudnionych Pracowników:

 •     złoty medal NOT za osiągnięcia w dziedzinie
 •     Techniki w 1982 r.
 •     nagroda I stopnia przyznana przez Ministra
 •     Komunikacji w 1984r.
 •     złoty medal otrzymany na targach " Bruksela
 •     Eureka 92 "

Przedsiębiorstwo w trosce o środowisko naturalne posiada Program Gospodarki Odpadami wydany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


 Przedsiębiorstwo " TRANSKOL " zajmuje się:

 •     projektowaniem,
 •     dostawą,
 •     montażem,
 •     uruchomieniem urządzeń i oprzyrządowań specjalistycznych,
 •     plotowaniem dokumentacji format A4 do A0
 •     wykonywanie usługi pomiaru siły w linie (siły uciągu) w zakresie 0 ÷ 100 kN
 •     oraz innymi usługami według indywidualnych potrzeb Zamawiającego

 

 
Kontakty e-mail


Prezes - 

transkol@transkol.pl


Marketing -

marketing@transkol.plNIP: 622-00-22-047
REGON: 250426343

Sąd Rejonowy Poznań -

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego rejestru Sądowego
Nr rejestru KRS: 0000047701

Kapitał zakładowy: 92.000,00 PLN

Konto bankowe:
BZ WBK S.A. 1 O/Ostrów Wlkp.
24 1090 1160 0000 0000 1600 9708


Prezes - 

transkol@transkol.pl


Marketing -

marketing@transkol.plNIP: 622-00-22-047
REGON: 250426343

Sąd Rejonowy Poznań -

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego rejestru Sądowego
Nr rejestru KRS: 0000047701

Kapitał zakładowy: 92.000,00 PLN

Konto bankowe:
BZ WBK S.A. 1 O/Ostrów Wlkp.
24 1090 1160 0000 0000 1600 9708

 
Copyright 2012 by Zelnet